YOU HAVE TO BE LOGGED IN FOR THE VISIBILITY OF ENTIRE FORUM.

History of the clan

User avatar
Buke
Clan leader
Administrator
Clan leaderAdministrator
Czech Republic
Posts: 231
Joined: 05 Jun 2016, 21:31
Contact:

History of the clan

Postby Buke » 20 Aug 2016, 20:28

[+] English version
2013

Clan Black Scorpions has been founded 1. 3. 2013 by three players, between that belonged to DaV3.Cz, De@dm@n and Pomeranč, which left the clan after a few days of creating. The reason of creating this clan was a disintegration of the clan OldS., which was a little antecedent of Black. The aim of the foundation wasn't to make a clan based on a ranks and presentation as we know it nowadays, but on the 7 "elite" players (DaV3.Cz, Root, De@dman, Pomeranč, Buke, Nikky, Lax), which wanted to play together just for fun. Firstly, clan tag should was "Black.", but due to a fault of admin which creates a clans on mshost, our tag has been changed to "Black::.". However, this mistake has already well established and now no one's can't imagine in any other form.
About a half a year later, founders (now without Pomeranč) decided to create a first position - clan leader. Head of this clan was De@dm@n, which makes a Root as a second CL in September 2013. A month later, decide on an extension of the clan, and therefore was introduced squad system, which belonged to the DM, DD, Shooter, so the leadership has a new leader Lax - SL of shooter squad. This squad has expanded the fastest on the server and after a short time, Lax needed a little help. That's a reason, why our clan has another person in leadership on the position of ASL - Ave. Another new rank received Netahlo, which is our faithful ACL a long time, almost since the founding of the clan.

2014

In January 2014 we created new squad - race, which was under the leading of Buke and immediately after a month later, this squad attended on the 1st big event of cz/sk race league and we've put on 4. place. However squad wasn't there a long time and after a few month it was cancelled.
DaV3.Cz and Buke has left the clan and created now one called ViTa, where DaV3.Cz was a CL. However, this clan was only a few months and after some time it was closed. So Buke gone back to the Black and he received immediately after a connecting the rank of ACL.

2015

8. February 2015, Buke was appointed as the new CL and until today, he leads the Black Scorpions. Due to some disagreements in April, Lax and Ave left the clan and created a new one called eX. However the position of shooter SL wasn't a free long time, and after a short time, Erosion has been a new leader of the biggest squad, where he was until 17. srpna 2015. After subsequent departure to a rival clan, we had a firstly new one player from abroad in the leadership on the position of SL. This player is K2O, which leads a shooter squad until now. Even though the year 2015 wasn't too nice for the clan, due to the retirement of a lot of great players, we didn't give it up. Clan wasn't closed, but on the contrary ... in December, we got an injection in the form of new and able players from the team of Legendary Crew. Rival, which was a CL in that fraternal clan, gained a rank of ACL and he could also making a decisions about what is happening in the clan. On this occasion we also accepted Viper and later, he was named as a squad leader of destruction derby.

2013

Klan Black Scorpions byl založen dne 1. 3. 2013 třemi hráči, mezi které patřil DaV3.Cz, De@dm@n a Pomeranč, který několik dnů po založení klan opustil. Důvodem založení tohoto týmu byl rozpad klanu OldS., jenž byl vlastně už takovým menším předchůdcem Blacku. Cílem založení nebylo udělat klan postavený na jakýchsi hodnostech a prezentaci, jakou známe dnes, ale na skupině sedmi “elitních” hráčů (DaV3.Cz, Root, De@dman, Pomeranč, Buke, Nikky, Lax), kteří chtěli hrát společně pouze pro pobavení. Zprvu měl být klan tag “Black.”, ale kvůli chybě admina na mshostu, kde Black nejčastěji hraje, byl klan tag omylem pozměněn na “Black::.”. Nicméně tato chybička se už vžila a dnes už si ho ani nikdo neumí představit v jiné formě.
Zhruba po půl roce se rozhodli zakladatelé (nyní už bez Pomeranče) vytvořit první pozici – clan leadera. Do čela klanu byl tedy postaven De@dm@n, který si v září roku 2013 k sobě přibral 2. CL, jímž byl Root. O měsíc později se rozhodlo o rozšíření klanu, a proto byl zaveden squad systém, mezi které patřil DM, DD, Shooter. Do vedení se posléze dostal další člen, jímž byl Lax – SL shooter squadu. Tento squad se na serveru rozšířil ze všech nejrychleji a za malou chvilku potřeboval Lax menší výpomoc. To byl také důvod, proč se do funkce asistenta (ASL) dostal Ave. Další novou funkci obdržel Netahlo, náš věrný ACL, který u nás pobývá už skoro od založení klanu.

2014

V lednu roku 2014 byl založen další squad – race, kde se stal Buke squad leaderem a hned o měsíc později se klan zúčastnil 1. velké série zápasů na cz/sk race league, kde se umístil na 4. pozici. Squad však neměl dlouhého trvání a byl po pár měsících rozpuštěn. DaV3.Cz s Bukem následně opustili klan a přešli do nově založeného s názvem viTa., kde byl zakladatelem právě DaV3.Cz. Tento tým však vydržel pouze pár měsíců a nastal rozpad. Proto se v srpnu roku 2014 Buke vrátil zpět do Black a hned po připojení získal funkci ACL.

2015

8. února 2015 byl Buke jmenován do funkce CL a od té doby až dodnes řídí klan Black Scorpions. Po určitých neshodách v dubnu opustil klan Lax a Ave, kteří založili vlastní klan s názvem eX. Funkce SL shooter squadu však nebyla dlouho prázdná a po krátké chvilce ji obsadil Erosion, který byl na této pozici až do 17. srpna 2015. Po následném přechodu do konkurenčního klanu se stal tedy dalším SL shooteru a prvním zahraničním hráčem (mimo cz/sk) ve vedení K2O, který se o squad stará dodnes. I když rok 2015 nebyl pro klan moc příjemný, kvůli odchodu spousty skvělých hráčů, na lopatky ho to nepoložilo. Klan se nezrušil, ba naopak… v prosinci dostal injekci v podobě nových a schopných hráčů z týmu Legendary Crew, kteří jsou pro klan jen přínosem a kteří ho posunují zase mezi ty top klany na cz/sk scéně. Rival, jenž byl CL v tomto bratrském klanu, získal po přechodu k nám funkci ACL a může tak rozhodovat o dění v klanu. Při této příležitosti vstoupil znovu do klanu i Viper, který byl později jmenován squad leaderem DD squadu.

2016

Tento rok byl pro náš klan velmi příznivý a to nejen pro to, že jsme dokázali vyhrát mnoho cw (v DD dokonce 49/59, za což vděčíme právě Rivalovi), ale také proto, že jsme se s aktivitou klanu dostali opět do popředí a i nadále si držíme všechny první pozice ve statistikách na mshostu kromě dkills. Za to patří celému klanu velký dík. Po dlouhé době se nám rozrostl i dm squad o pár členů a proto byl jmenován Vazik dm SL.
Image

Return to “News”Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest